Yasal Bilgiler

 

Ticaret Unvanı          : ANTEN TEKNİK  HİZMETLER VE VERİCİ TESİSİ İŞLETME AŞ

Sicil Numarası           : 820568 

İşletmesinin Merkezi : BÜYÜKDERE CAD.N.100-102 M.AKAR CENTER B BLK.K.12 VIP OFFİCES ESENTEPE ŞİŞLİ İST

Taahhüt edilen sermaye miktarı : 17.680.000

Ödenen sermaye miktarı              : 3.619.975

 

 

KURULUŞ

 

MADDE 1

Aşağıda adları, uyrukları ve ikametgâh adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurmuşlardır.

1.       Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık AŞ - (ATV) – TC Uyruklu Barbaros Bulvarı. No: 153, Cam Han, Beşiktaş - İstanbul

2.       DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. - (Kanal D) – TC Uyruklu Doğan TV Center 34204 Bağcılar - İstanbul

3.       Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş. - (Star TV) – TC Uyruklu Ahi Evran Cad. No:4 34398  Maslak - Şişli - İstanbul

4.       AKS Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. - (Show) – TC Uyruklu Kemerburgaz Cad. Cendere Mevkii No:29 Ayazağa -  Şişli - İstanbul

5.       Huzur Radyo TV A.Ş. - (Fox TV) – TC Uyruklu Kazlıçeşme Mah. Kennedy Cad. N:44 34020 Zeytinburnu - İstanbul

6.       Hayat Görsel Yayıncılık A.Ş. - (Kanal 7) – TC Uyruklu Otakçılar Cad. No:78 34030 Eyüp/İstanbul

7.    NTV Radyo ve Televizyon Yay. A.Ş. - (NTV) – TC Uyruklu Ahi Evran Cad. No:4 34398  Maslak - Şişli - İstanbul

8.    Ciner Medya Tv Hizmetleri A.Ş. - (Habertürk) – TC Uyruklu Abdülhakhamit Cad. No:25 Beyoğlu - İstanbul

9.    MNG TV Yayıncılık A.Ş. – (TV8) – TC Uyruklu  Huzur Mah. Ayazağa Cendere Yolu Cad. No.4 34396 Şişli - İstanbul

10.    Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. - (CNN Turk) – TC Uyruklu Doğan TV Center 34204 Bağcılar – İstanbul

11.    Dinamik Radyo TV A.Ş. - (24 TV) – TC Uyruklu Mehmet Akif Mahallesi İnönü Caddesi Basın Ekspres Yolu Star Sok. No:2 İkitelli / Küçükçekmece / İstanbul

12.    Türkiye Radyo Televizyon Kurumu – (TRT) – TC Uyruklu Turan Güneş Bulvarı 06109  OR-AN Ankara

13.    Eko TV Televizyon Yayıncılık A.Ş. – (TNT) – TC Uyruklu  Türkali Mah. Odalar Sok. No:9 34345 Beşiktaş/İstanbul

 

 

ŞİRKETİN UNVANI

MADDE 2

Şirketin unvanı “ANTEN TEKNİK HİZMETLER VE VERİCİ TESİS İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ”, kısaca ANTEN AŞ’dır. Bu unvanlı şirket işbu Ana Sözleşmede “ŞİRKET” olarak anılacaktır.

 

AMAÇ VE KONU

MADDE 3

A. Şirketin başlıca amaç ve konusu, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun (6112 s. Kanun) ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından hazırlanan ikincil mevzuat çerçevesinde gerekli izinleri almak koşulu ile radyo ve televizyon vericileri için anten taşıyıcı yapıları (direk, kuleler ve benzeri), radyo ve televizyon yayınlarının iletim ve naklinde kullanılan vericileri ve yayın teçhizatını kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak, söz konusu vericiler ve yayın teçhizatı ile lisans veya yayın izni veya geçici yayın izni sahibi radyo ve televizyon yayıncılarının yayınlarını iletmektir. Bu kapsamda Şirket;

 

a.      Kuracağı anten ve vericilerde yayın iletim ve nakline yarayan yayın teçhizatını satın almak, kiralamak veya sair suretlerde temin ederek, temin ettiği bu teçhizatlar ile Üst Kuruldan Karasal yayın Lisansı almış tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara tarafsızlık ve hakkaniyet ölçülerinde yayınları iletmek amacıyla, bu teçhizatı, kiraya vermek, vericilerin işletmeciliğini yapmak,

 

b.      Mevzuat gereğince ilgili mercilerden gerekli lisans, yetki belgesi ve izinleri almak koşulu ile faaliyet konusuna giren tesislerin bakım, onarım ve benzeri teknik hizmetlerini yapmak,

 

c.      İlgili mevzuat çerçevesinde sahip olduğu anten taşıma yapıları ve teçhizatı vasıtası ile alt yapı hizmet ve işletmeciliği yapmak,

 

d.      Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından yayın lisansı veya geçici yayın izni verilen yayıncılara lisanslarında belirtilen nitelikte ve belirlenen bölgede yayın yapılmasını sağlayacak hizmet vermek

faaliyetlerinde bulunacaktır.

Şirket satın alacağı veya ithal edeceği her türlü elektromanyetik dalga yayan verici sistemleri, anten sistemleri ile diğer uydu alıcısı, uplink teçhizatı ve benzeri cihazların RTÜK ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenen standartlara uygunluğunu da gözeterek aşağıdaki işleri yapabilecektir:

 

a.      Anten taşıyıcı yapıları ve teknik teçhizatı ile alt yapı hizmetleriyle ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz malları, ürünleri, malzemeleri ve hizmetleri satın alma, satma, satışına aracılık etme, kiralama, kiraya verme, taşıma, dağıtma, işletme, pazarlama işlerinin yapılması, enerji hatları, enerji hat direkleri, trafoları kurulması ve/veya kurdurulması, bina inşa edilmesi, konteyner yapılması ve/veya yaptırılması,

 

b.      Konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli makine, teçhizat ve taşıt araçlarının alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, kiralanması, bu amaçla ticari tesislerin tamamen veya kısmen satın alınması, kiralanması, kiraya verilmesi,

 

c.      Şirket’in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticari unvanlarının, know-how’un ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması,

 

d.      Konusu ile ilgili ve/veya yabancı sermayelerle kurulmuş ve kurulacak sermaye şirketlerine kurucu ortak olması ve sonradan katılması ve kuruluşların devir alınması, devredilmesi, satılması veya satın alınması,

 

e.      Konusu ile ilgili olarak gerekli gördüğü her nevi gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapılması, yabancı uzmanlar çalıştırılması,

 

f.       Faaliyet konusu ile ilgili olarak iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedilmesi, mal, kefalet, ithalat ve yatırım kredileri temin edilmesi,

 

g.      Şirket amacının gerçekleşmesi için yurt içinde ve dışında mal, gayrimenkul, sınai mülkiyet haklarına tasarruf edilmesi, iltizami ve tasarrufi muameleler yapabileceği gibi, bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, leh ve aleyhine her türlü hak, irtifak, kira, şufa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, vesair hakları iktisap, tesis, temlik, terkin ve fek edilebilmesi,

 

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu’nun teklifi Genel Kurul’un tasvibine sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra 6112 s. Kanun ve diğer ilgili mevzuatın çizdiği sınırlar içinde dilenen işler yapılabilecektir.

Şirketin hedefi bütün Türkiye’yi kapsayacak bir karasal yayın şebekesi kurmak ve RTÜK’ten karasal yayın lisansı almış tüm kuruluşlara, tarafsızlık ve hakkaniyet ölçülerinde, makul ve ayrımcılık içermeyecek koşullarda hizmet sunmaktır.

 

 

                                                                                      YAYIN                                    HİSSE                  

HİSSEDAR                                                                           ADI                                        ADEDİ                    BEDELİ

TURKUVAZ RADYO TV HABER. VE YAY. A.Ş.                          ATV                                      42.668                   1.066.700

DTV HABER VE GÖRSEL YAYINCILIK A.Ş                               KANAL D                               42.668                   1.066.700

IŞIL TELEVİZYON YAYIN. YAPIM. SAN. VE TİC. A.Ş.               STAR TV                                42.668                  1.066.700

AKS TELEVİZYON REKLAM VE FİLM SAN. VE TİC. A.Ş.            SHOW TV                              42.668                   1.066.700

HUZUR RADYO TV A.Ş.                                                       FOX TV                                  42.668                   1.066.700

HAYAT GÖRSEL YAYINCILIK A.Ş.                                         KANAL 7                                42.668                    1.066.700

 

YAŞAM TELEVİZYON YAYIN HİZM. A.Ş.                                KANALTÜRK TMSF                           42.668                    1.066.700

NTV RADYO VE TELEVİZYON YAY. A.Ş.                                NTV                                      42.658                    1.066.450

CİNER MEDYA TV HİZMETLERİ A.Ş.                                     HABERTÜRK                          42.668                    1.066.700

MNG TV YAYINCILIK A.Ş.                                                    TV 8                                     42.668                    1.066.700

DORUK TELEVİZYON VE RADYO YAYINCILIK A.Ş.                  CNN TÜRK                            42.658                    1.066.450

DİNAMİK RADYO TV A.Ş.                                                    24 TV                                   42.668                    1.066.700

TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU                               TRT                                      67.200                    1.680.000 

EKO TV TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.                                 TNT                                      42.668                    1.066.700

                                                                                                                                          ------------               -------------------------                                                                                                                                                                 17.680.000

 

HİSSEDARLAR VE TEMSİLCİLERİ

Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme Ve Yayıncılık A.Ş.  – ATV temsilcisi –ADEM GÜRSES,

DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. - Kanal D temsilcisi HAKAN TÜMER,

Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş. - Star TV temsilcisi  –LEVENT USLU

AKS Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik San. ve Tic. A.Ş. - Show TV temsilcisi –NİYAZİ KASIM

Huzur Radyo  TV A.Ş. - Fox TV temsilcisi ECE GÜNER,

Hayat Görsel Yayıncılık A.Ş. - Kanal 7 temsilcisi –MUZAFFER ŞAFAK,

Yaşam Televizyon Yayın Hizmetleri A.Ş. - Kanaltürk temsilcisi – TMSF

NTV Radyo ve Televizyon Yay. A.Ş. – NTV temsilcisi AHMET İREN,

Ciner Medya Tv Hizmetleri A.Ş. – Habertürk temsilcisi –SEMİH KAYA,

MNG TV Yayıncılık A.Ş. – TV8 temsilcisi BÜLENT KARAMAN,

Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. - CNN Turk temsilcisi BARIŞ TÜNAY,

Dinamik Radyo TV A.Ş. - 24 TV temsilcisi –ERDAL YAYLA,

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu – TRT temsilcisi –ŞENOL GÖKA,

Eko TV Televizyon Yayıncılık A.Ş. – TNT temsilcisi  –ENGİN AKÖZ

 

film izle