HAKKIMIZDA

Televizyon yayınları; stüdyoda oluşturulduktan sonra çeşitli iletim ortamları vasıtasıyla bizlere ulaşmaktadır.

Eğer televizyon yayını çanak anten vasıtasıyla seyrediliyorsa gelen yayın iletimi için kullanılan mecra uydu, kablo tv aboneliği ile seyrediliyorsa bu mecra kablo tv hatları, çatı ya da televizyon üstü anten vasıtasıyla seyrediliyorsa bu karasal verici mecrasıdır.

Radyo yayınları da aynı şeklide iletilmekte olup televizyondan farkı karasal verici mecrasında kullanılan alış antenidir. Radyo yayınları verici ile yapıldığında çubuk anten ya da tümleşik antenle alınabilir.

Ülkemizde Karasal Radyo ve Televizyon Yayıncılığı analog teknikle sürdürülmekte olup bu yayıncılığı yapan TRT ve özel yayıncılar kendi verici sistemlerini kurmakta ve işletmektedir.

1990’lı yılların başlarında özel yayıncılığın başlamasıyla her yayıncı kendi verici sistemini kurmaya başladı ve işletti. Bununla birlikte her verici noktasından birçok verici istasyonu ve kulesi kuruldu ve yatırım yapıldı. Bu, hem görüntü kirliliği oluşturdu hem de gereksiz yatırımlarla yayıncıların dolayısı ile ülkemizin kaynakları israf edilmiş oldu.

Aslında 15-20’den fazla kule ve istasyonun bulunduğu bu yayın noktalarında aynı iş aslında birkaç kule ile çözülebilirdi.

6112 Sayılı kanun bu duruma bir son verdi. Kanunun 26.maddesi 8.bendinde “ Özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, Üst Kurulca kendilerine tahsis edilen televizyon kanalı, multipleks kapasitesi ile radyo frekanslarından yapacakları yayınlarını, tek bir verici tesis ve işletim şirketince kurulan ve işletilen radyo ve televizyon verici tesislerinden yapmak zorundadır. Ulusal karasal yayın lisansına sahip kuruluşlarca ortak kurulan verici tesis ve işletim şirketinin uyması gereken şartlar Üst Kurulca belirlenir ve şartları yerine getiren tek bir verici tesis ve işletim şirketine yayın iletim yetkisi verilir…. ” demiş ve bu kanun gereği yapılacak lisanslamalarla birlikte tüm televizyon ve radyo yayınlarının ‘Ulusal Karasal Yayın Lisansına sahip kuruluşlarca ortak olarak kurulacak tek bir verici tesis ve işletim şirketince kurulan ve işletilen radyo ve televizyon verici tesislerinden yapma zorunluluğu getirmiştir.

Bu sebeple, sayısal yayıncılık sürecine hazır olabilmek amacıyla TRT ve Karasal Yayın statüsüne sahip yayıncı kuruluşlar 23 Mayıs 2012 tarihinde ‘ Anten Teknik Hizmetler ve Verici Tesis İşletme Anonim Şirketi’ni kurmuşlardır.

film izle